logo               

Ekofizyka z ochroną radiologiczną

Instytut Fizyki, Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

 

Specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki

 

Ekofizyka z ochroną radiologiczną- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki- specjaliści dla nowoczesnej i bezpiecznej gospodarki.

 

Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka.

 

Działanie 4.1 Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy.

 

Poddziałanie 4.1.2. Zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej o wiedzy.

 

Instytucja Pośrednicząca: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

 

Okres realizacji projektu: lipiec 2012 r. do grudnia 2015 r.

logotypy 03 Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
logotypy 05